Restaurace Corso

Historie

Historie kavárny a restaurace Corso sahá až do roku 1824, kdy se již zřejmě předpokládala větší výstavba budovy se zdůrazněným nárožím. K stavební realizaci ale došlo až po roce 1871. Rok 1871 byl mimořádně důležitý, neboť v tomto roce bylo v okolí Znojma dokončeno budování trasy Vídeň - Znojmo.

Vídeň, jako významné kulturní centrum monarchie, se stalo velkou inspirací právě pro znojemskou kavárnu a restauraci Corso. Dlouho zůstala zcela utajena nejstarší podoba interiéru kavárny. Toto dokladuje pouze jediná dobová pohlednice, kterou lze zařadit na konec 19. století. 

Po roce 1930 provozoval kavárnu Corso, která již měla charakter restaurace, živnostník Stanislav Štětina. Pořádaly se zde vojenské koncerty a pan Štětina charakterizoval kavárnu Corso jako středisko cizinců.

V letech 1945 - 1949 dům s Corsem vlastnil československý stát a po roce 1949 jej převzala obec Znojmo. Nadále byl interiér kavárny Corso architektonicky i umělecko-řemeslně mimořádně náročným prostředím ale také místem, kde se scházely místní kulturní, společenské a politické elity. Do dnešních dnů zůstává nezodpovězenou otázkou, kdy a kdo odstranil původní interiér. 

Padesátá léta minulého století dovršila úpadek proslulé kavárny Corso. Byla zde zřízena lidová jídelna připomínající kasárenskou vývařovnu, kde nechyběl pult, nevzhledné vitríny, typové podnosy a na úplném konci pokladní v bílém plášti. Poslední poměrně solidní úprava ve stylu „Brusel“ byla navržena v roce 1965. Toho času bylo Corso místem setkávání mnoha tehdejších znojemských teenagerů.

Zásadním urbanisticko-architektonickým pochybením bylo politické a utilitární rozhodnutí z roku 1976 o dostavbě tehdejší restaurace a kavárny Corso do městského parku Horních alejí. Dalším drsným zásahem do plochy parku byla výstavba divácké tribuny sousedního sportovního stadionu.

Tragickému konci a zániku Corsa, jako noblesního společenského centra, nezabránila ani doba po roce
1989, ba právě naopak. Je dnes obtížné definovat, co bylo příčinou zániku restaurace a kavárny Corso v jejích historických prostorách. V letech 2003 - 2013 zde byla prodejna nábytku, která sice ničemu neškodila, ale elitním občanským a kulturně-společenským místem nebyla. Po kompletní rekonstrukci se na podzim roku 2014 nově otevřela a po letech obnovila dobová restaurace a kavárna Corso.